...

Akce a výzvy

Aktuální nabídka dotačních titulů z IROP pro období 2021-2027 pro ZŠ

 Základní školy podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a…

Číst celé

Aktuální nabídka dotačních titulů z IROP pro období 2021-2027 pro MŠ

1· Mateřské školy zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje…

Číst celé

Zařízení, vybavení, bezbariérovost a stavební úpravy pro ZŠ a MŠ

Místní akční skupina Železnohorsko plánuje vyhlásit výzvu na: – stavební úpravy mateřských škol (nutno prokázat nedostatečnou kapacitu) u MŠ úprava školních zahrad, pořízení herních prvků –…

Číst celé

Výzva pro územně samosprávné celky

Cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže. Dále profesionalizovat…

Číst celé