...

Akce a výzvy

Dotace na přírodní zahrady

Podporu lze využít pro: – zelené střechy – terénní úpravy – didaktické prvky – mobiliář – pěstitelské záhony – mokřadní prvky – stromy, keře, rostlinný materiál…

Číst celé

Dotace IROP na Zlepšení výkonu veřejné správy

1) Podporované aktivity • Elektronizace vybraných služeb veřejné správy (eEducation, eCulture, eHealth, eInclusion, eJustice, eProcurement, eTourism, elektronizace agend stavebního práva, aj.) • Rozšíření propojeného datového fondu…

Číst celé

Aktuální nabídka dotačních titulů z IROP pro období 2021-2027 pro ZŠ

 Základní školy podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a…

Číst celé

Aktuální nabídka dotačních titulů z IROP pro období 2021-2027 pro MŠ

1· Mateřské školy zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje…

Číst celé