...

Granty a dotace

Realizujete projekt spolufinancovaný z fondů Evropské unie? Využijte naše rozsáhlé zkušenosti s identifikací a přípravou projektů spolufinancovaných z evropských a dalších fondů. U schválených projektů o spolufinancování jsme dále schopni zajistit jejich monitoring, řízení a následnou evaluaci včetně administrace dotace i v době udržitelnosti. Konkrétně umíme zajistit:

1. Komplexní servis v oblasti poradenství fondů Evropské unie

Máte nápad který chcete realizovat a chybějí Vám finanční prostředky? Potřebujete zajistit nákup nových technologií pro rozvoj výroby? Potřebujete zajistit vzdělávání zaměstnanců? Angažujete se v oblasti komunitního plánování či sociálních služeb?

Zajistíme vám komplexní servis v oblasti monitoringu, zpracování a předložení žádosti o dotace na spolufinancování projektů ze strany strukturálních fondů EU či z jiných zdrojů.

Díky dlouholetým zkušenostem s projektovým řízením jsme dále schopni ve Vaší běžné praxi identifikovat vhodná témata, která mohou být použita při žádostech o dotaci.

2. Kompletní servis v oblasti řízení, administrace a udržitelnosti projektů.

Po schválení žádosti o dotaci zajistíme přípravu smluvního aktu a celkové personální zabezpečení řízení dotace. Zejména nastavíme finanční toky a monitoring projektu, zpracujeme monitorovací zprávy včetně příloh, žádosti o platby a závěrečnou zprávu. Jsme schopni zajistit administraci projektů i v době jejich udržitelnosti.

3. Realizace dotací

V dotačních fondech EU i národních grantech je velké množství finančních prostředků. Ale na co konkrétně je můžete využít? 

 1. výstavba sběrného dvora, pořízení kompostáren
 2. zateplování obecních, podnikatelských i bytových nemovitostí
 3. výstavba školících středisek
 4. výstavba a rekonstrukce dětských hřišť
 5. revitalizace nádrží, rybníků
 6. rekultivace obecní zeleně
 7. nákup výrobní technologie
 8. rekonstrukce a výstavba chodníků, cyklostezek
 9. výstavba komunitního centra pro seniory
 10. rekonstrukce výrobních prostor
 11. vzdělávání pro samosprávu i soukromý sektor

Máte zájem o naše služby?

Napište nám, rádi vám pomůžeme