Vzdělání

Jsme autorizovanou osobou s oprávněním vydávat osvědčení o profesní kvalifikaci pro tyto profesní kvalifikace:

 • Průvodce cestovního ruchu (65-021-N)
 • Místní zástupce cestovní kanceláře (65-026-M)
 • Vedoucí zájezdu (65-030-M)
 • Průvodce Prahou (65-028-N)
 • Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (65-032-N)
 • Pracovník turistického informačního  centra (65-027-M)
 • Vedoucí pracovník turistického informačního  centra (65-029-N)
 • Personalista (62-007-N)
 • Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (62-012-R)
 • Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (62-013-R)
 • Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (62-014-R)
 • Technik PC a periferií (26-023-H)

Jsme držiteli akreditací pro tyto rekvalifikační kurzy:

 • Průvodce cestovního ruchu (65-021-N)
 • Místní zástupce cestovní kanceláře (65-026-M)
 • Vedoucí zájezdu (65-030-M)
 • Personalista (62-007-N)
 • Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (62-012-R)
 • Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (62-013-R)
 • Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (62-014-R)
 • Daňová evidence
 • Účetnictví
 • Účetnictví s využitím PC
 • Základy podnikání

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT a nabízíme tyto akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky:

 • Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
 • Zdravotník zotavovacích akcí
 • Finanční gramotnost pro učitele 1. stupně ZŠ
 • Finanční gramotnost pro učitele 2. stupně ZŠ
 • Děti a trestní zodpovědnost
 • Nadané děti v MŠ a ZŠ a možnosti práce s nimi
 • Kurz reedukace specifických poruch učení
 • Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě
 • Komunikace učitel – rodič a řešení konfliktních situací s rodiči žáků

Poskytujeme kurzy všeobecné a odborné angličtiny:

Odborná angličtina:

Angličtina v chemii, Angličtina ve strojírenství, Anglická korespondence, Angličtina v cestovním ruchu, Angličtina v lázeňství, Angličtina v gastronomii, Právní angličtina.

Všeobecná angličtina:

Výuka všech úrovní od A1 – C2 SERR.

Poskytujeme kurzy češtiny pro cizince

Poskytujeme kurzy pro širokou veřejnost:

 • Kurz první pomoci pro maminky a tatínky
 • Sportovní masáž
 • Tvorba a správa e-shopů
 • Úprava digitální fotografie
 • Barman
 • Barista
 • Sommeliér

Máte zájem o naše služby?

Napište nám, rádi vám pomůžeme