...

Akce a výzvy

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Oprávnění žadatelé jsou: hlavní město Praha městské části hlavního města Prahy speciální školy mateřské, základní a střední školy Podporované aktivity projektu např. jsou: odborné učebny pro…

Číst celé

Šance pro další vzdělávání pro spolky

„Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!“ výzva zaměřená na další profesní vzdělávání zaměstnanců soukromoprávních subjektů vykonávajících veřejně prospěšnou činnost Podporované aktivity projektu: · Obecné IT · Měkké…

Číst celé

Dotace na rekonstrukci, výstavbu Hasičské zbrojnice

Oprávněný žadatel: obce, zřizující JPO II. a III. kategorie Výše dotace: 90 % Způsobilé náklady Výstavba objektů Nástavba a přístavba Stavební úpravy a rekonstrukce stávající stavby…

Číst celé

Modernizace interního informačního systému pro obce

Žadatelé – obce, kraje a jejich příspěvkové organizace Podporované aktivity řízení financí ( tvorba, čerpání rozpočtu, účetnictví atd.) řízení lidských zdrojů (organizace, systematizace, personalistika, mzdy, docházkové systémy…

Číst celé