...

Šance pro další vzdělávání pro spolky

Datum: 8. 9. 2016

„Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!“

výzva zaměřená na další profesní vzdělávání zaměstnanců soukromoprávních subjektů vykonávajících veřejně prospěšnou činnost

Podporované aktivity projektu:

 • · Obecné IT
 • · Měkké a manažerské dovednosti
 • · Jazykové vzdělávání
 • · Specializované IT
 • · Účetní, ekonomické a právní kurzy
 • · Technické a jiné odborné vzdělávání
 • · Interní lektor

Oprávnění žadatelé projektu:

a) Profesní a podnikatelská sdružení:

 • · Zaměstnavatelské svazy
 • · Sdružení podniků
 • · Zájmová sdružení právnických osob, jejichž účelem je ochrana profesních zájmů nebo zájmů podnikajících osob
 • · Spolky, jejichž účelem je ochrana profesních zájmů nebo zájmů podnikajících osob
 • · Hospodářská komora ČR a Agrární komora ČR
 • · Svazy výrobních a spotřebních družstev

b) Zastřešující organizace nestátních neziskových organizací (dále „NNO“)

c) Subjekty sdružující účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností

Výše poskytnutí dotace: 85 – 100 %

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Máte zájem o naše služby?

Napište nám, rádi vám pomůžeme