...

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Datum: 19. 10. 2016

Oprávnění žadatelé jsou:

  • hlavní město Praha
  • městské části hlavního města Prahy
  • speciální školy
  • mateřské, základní a střední školy

Podporované aktivity projektu např. jsou:

  • odborné učebny pro rozvoj klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, matematickou gramotnost, kompetence k podnikavosti, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)
  • fyzická dostupnost a bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se SVP)
  • polytechnické vzdělávání
  • práce s digitálními technologiemi
  • stavební úpravy prostor a pořízení vybavení pro dvouleté děti a zajištění bezpečnosti v mateřských školách apod.

Výše poskytnuté dotace až 90 %

V případě zájmu a bližších informací nás neváhejte kontaktovat.

Máte zájem o naše služby?

Napište nám, rádi vám pomůžeme