...

Akce a výzvy

Dotace na podporu opatření na rybnících a malých vodních nádržích

Oprávněný žadatel: obce, svazky obcí Podporovaná aktivita: a) Rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží b) Výstavba a obnova nových nerybochovných rybníků a malých…

Číst celé

Dotace pro efektivní veřejnou správu

Podpora strategického řízení a vzdělávání: Oprávněný žadatel:  obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené kraji a obci (základní složky…

Číst celé

Další peníze pro JSDH II. a III. kategorie

Rekonstrukce/výstavba hasičské zbrojnice Podporovaná aktivita – stavební práce vztahující se k výstavbě/rekonstrukci hasičské zbrojnice Typ žadatele – JSDH II. a III. kategorie Výše dotace – 90 % Termín…

Číst celé

Podpora zaměstnanosti

Cílová skupina: osoby 50+, osoby mladší 25 let, které nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání a ani v profesní přípravě, osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců, osoby s…

Číst celé