...

eGovernment pro obce

Datum: 16. 3. 2016

výše dotace: 90 %

termín zahájení výzvy: 1. 4. 2016

způsobilé výdaje projektu: pořízení drobného nebo dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zpracování studie proveditelnosti, zpracování výběrového řízení, náklady na cloudové řešení po dobu realizace projektu, povinný publicita

Společnost Stelma spol. s r.o. je schopna zabezpečit:

  • zanalyzovat nedostatky v oblasti efektivity řízení obecního úřadu
  • zpracování žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti
  • zabezpečení dotačního managementu

Máte zájem o naše služby?

Napište nám, rádi vám pomůžeme