...

Akce a výzvy

Rekonstrukce nemovitostí

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Dotační titul: Nemovitosti Oprávnění žadatelé: MSP (především výrobní, zpracovatelské společnosti) Výše dotace: Malý podnik 45 %, střední podnik 35 % Na co…

Číst celé

Dotační podpora pro výstavbu školícího střediska

Oprávnění žadatelé: Malý nebo střední podnik Způsobilé výdaje: stavební práce týkající se výstavby nebo rekonstrukce střediska, nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Dotace: 50 %, max. cca 5,5…

Číst celé

eGovernment pro obce

výše dotace: 90 % termín zahájení výzvy: 1. 4. 2016 způsobilé výdaje projektu: pořízení drobného nebo dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zpracování studie proveditelnosti, zpracování výběrového řízení,…

Číst celé

Dotace na vzdělávání Vašich zaměstnanců

Žadatel: Zaměstnavatel (obchodní korporace, OSVČ, NNO) Podporované aktivity: vzdělávání, rekvalifikace zaměstnanců Výše dotace: 85 % Co vše poskytovatel dotace uhradí: mzdové náklady za zaměstnance náklady na kurzovné poskytované…

Číst celé