...

Zkouška z profesní kvalifikace Personalista (62-007-N)

Datum: 13. 4. 2016

V sobotu 30. 4. 2016 od 9:00 do 18:00 se bude konat zkouška z PK Personalista (62-007-N). Místem konání zkoušky jsou prostory společnosti STELMA spol. s r.o. na Křičkově ulici 417, Pardubice.

Úspěšným vykonáním zkoušky získá uchazeč celostátně uznávané osvědčení, které by mělo výrazně zlepšit jeho pozici na trhu práce bez nutnosti absolvovat jakýkoli kurz nebo školní docházku. Stačí tedy pouze úspěšně absolvovat zkoušku. Osvědčení, podobně jako např. výuční list má platnost neomezenou.

Zkouška je přesně popsána v tzv. Hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace (http://www.narodnikvalifikace.cz/), kde jsou také uvedena jednotlivá kritéria (otázky), ze kterých musí být uchazeč vyzkoušen. Jednotlivé profesní kvalifikace vyžadují splnění minimálního dosaženého vzdělání!

Máte zájem o naše služby?

Napište nám, rádi vám pomůžeme