...

Modernizace interního informačního systému pro obce

Datum: 27. 4. 2016

Žadatelé – obce, kraje a jejich příspěvkové organizace

Podporované aktivity

  • řízení financí ( tvorba, čerpání rozpočtu, účetnictví atd.)
  • řízení lidských zdrojů (organizace, systematizace, personalistika, mzdy, docházkové systémy atd.)
  • elektronické spisové služby
  • objednávkový systém
  • evidence a správa majetku movitého i nemovitého a zásob včetně elektronické evidence inventarizace
  • helpdesk, servicedesk
  • datové sklady, reporting
  • krizové řízení v území

Dotace: min. způsobilé výdaje 1 mil. Kč, výše dotace 90 %

Termín výzvy: 4. 5. 2016 – 27. 12. 2017

V případě zájmu se na nás kdykoliv obraťte.

Tým společnosti Stelma spol. s r.o.

Máte zájem o naše služby?

Napište nám, rádi vám pomůžeme