...

Akce a výzvy

Zařízení, vybavení, bezbariérovost a stavební úpravy pro ZŠ a MŠ

Místní akční skupina Železnohorsko plánuje vyhlásit výzvu na: – stavební úpravy mateřských škol (nutno prokázat nedostatečnou kapacitu) u MŠ úprava školních zahrad, pořízení herních prvků –…

Číst celé

Výzva pro územně samosprávné celky

Cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže. Dále profesionalizovat…

Číst celé

Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost_navazující projekty

Cílem výzvy je vytvoření možnosti kontinuálního financování pro zařízení péče o děti, dosud Financované z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Délka realizace projektu je minimálně 12 a…

Číst celé

Infrastruktura pro zájmové vzdělávání v Litomyšli

MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu určenou pro podporu zájmového vzdělávání. Cílem výzvy je umožnit na území MAS Litomyšlsko realizovat stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za…

Číst celé