...

Infrastruktura pro zájmové vzdělávání v Litomyšli

Datum: 4. 11. 2019

MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu určenou pro podporu zájmového vzdělávání. Cílem výzvy je umožnit na území MAS Litomyšlsko realizovat stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Podporované aktivity v rámci výzvy jsou:
– přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální
a celoživotní vzdělávání,
– rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle
vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
– nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
– pořízení vybavení budov a učeben,
– pořízení kompenzačních pomůcek.

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích,
práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.

Máte zájem o naše služby?

Napište nám, rádi vám pomůžeme