Výzva pro územně samosprávné celky

Datum: 3. 4. 2020

Cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže. Dále profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Dotace je poskytována formou ex ante.

Ukončení příjmu žádostí: 16. 6. 2020

Pro koho je program určen?​

 • Obce
 • Kraje
 • Asociace a sdružení obcí a krajů (mimo hl.m. Prahu)
 • Dobrovolné svazky obcí (mimo hl.m. Prahu)

Jaká je výše podpory?​​

 1. Minimální výše celkových způsobilých výdajů =  1 000 000 Kč
 2. Maximální výše celkových způsobilých výdajů = 10 000 000 Kč

Jaké výdaje lze podpořit?​​

1)Podpora řízení kvality

 • Zavádění systémů, metod a nástrojů managementu kvality
 • Rozvoj systémů, metod a nástrojů managementu kvality

2) Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci

 • Optimalizace jednoho či více zavedených procesů organizace
 • Součástí aktivit mohou být související vzdělávací aktivity

2) Zavedení inovačního managementu

 • Zavedení inovačního managementu jako významné součásti „firemní“ kultury úřadu

3) Přívětivý úřad – Nástroje komunikace s veřejností

 • Rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů zlepšování komunikace veřejné správy směrem k občanům

Součástí aktivit může být i vzdělávání.

výzva pro obce

Máte zájem o naše služby?

Napište nám, rádi vám pomůžeme