...

Dotace IROP na Zlepšení výkonu veřejné správy

Datum: 6. 1. 2022

1) Podporované aktivity

• Elektronizace vybraných služeb veřejné správy (eEducation, eCulture, eHealth, eInclusion, eJustice, eProcurement, eTourism, elektronizace agend stavebního práva, aj.)

• Rozšíření propojeného datového fondu

  • opatření k zajištění kvalitního naplnění základních registrů a elektronizaci
  • datových fondů jednotlivých agendových informačních systémů, dobudování potřebné infrastruktury,
  • pořizování nových datových sad prostorových a dalších dat, zvýšení dostupnosti a kvality či rozsahu stávajících datových sad prostorových a dalších dat a služeb na těchto datech založených.

• Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz

• Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace

• Publikace dat veřejné správy jako OpenData

• Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb („CMS“) a rozvoj backofficových služeb veřejné správy v CMS a přístupu k nim prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných sítí veřejné správy, včetně doprovodné infrastruktury (DWDM, MPLS apod.), její územní rozšíření a užití pro kvalitnější výkon tzv. digitálního úřadování státu

• Vytvoření eGovernment cloud

• Kybernetická bezpečnost

  • realizace technických bezpečnostních opatření podle § 5 odst. 3 zákona
  • kybernetické bezpečnosti a mezinárodních standardů a norem v oblasti bezpečnosti informací.

• Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity

• Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)

• Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy

Zlepšení výkonu veřejné správy

Zlepšení výkonu veřejné správy