...

Aktuální nabídka dotačních titulů z IROP pro období 2021-2027 pro ZŠ

Datum: 14. 3. 2021

 Základní školy

  • podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení;
  • budování vnitřní konektivity škol;
  • vybudování zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
  • budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
  • vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit;
  • budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Projekty základních škol musí být v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání.

 

Předpokládaná míra finacování 80%.

Máte zájem o naše služby?

Napište nám, rádi vám pomůžeme