...

Aktuální nabídka dotačních titulů z IROP pro období 2021-2027 pro MŠ

Datum: 14. 3. 2021

1· Mateřské školy

  • zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ

Projekty na navyšování kapacit mateřských škol budou realizovány pouze na území správního obvodu obce s rozšířenou působností s identifikovanou nedostatečnou kapacitou MŠ.

  • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (např. formou změny vnitřního uspořádání výukových prostor v MŠ, aby mohlo dojít k postupnému snižování počtu dětí ve třídě a tím ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání, zajištění kapacit MŠ s ohledem na hygienické požadavky, modernizace hygienického zázemí MŠ, zajištění bezbariérovosti, úprava zázemí a venkovních prostor MŠ).

 

Projekty na zkvalitňování podmínek v MŠ doloží, že provoz MŠ funguje na základě výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně veřejného zdraví“).

Realizací projektu dojde k zajištění provozu MŠ bez nutnosti uplatňovat výjimku z hygienických požadavků.

Projekty mateřských škol musí být v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání.

Máte zájem o naše služby?

Napište nám, rádi vám pomůžeme