...

Podpora zaměstnanosti

Datum: 28. 1. 2016

Cílová skupina: osoby 50+, osoby mladší 25 let, které nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání a ani v profesní přípravě, osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců, osoby s nízkou úrovní kvalifikace, národnostní menšiny, osoby pečující o malé děti, osoby pečující o jiné závislé osoby, osoby se zdravotním postižením

Podporované aktivity:

  • poradenské a informační činnosti v oblasti zaměstnání
  • bilanční a pracovní diagnostika
  • motivační aktivity
  • rekvalifikace
  • rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce
  • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností
  • zprostředkování zaměstnání
  • podpora flexibilních forem zaměstnání
  • nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

Oprávněný žadatel: vzdělávací a poradenské instituce, NNO (s prokazatelnou existencí 1 rok)

Výše dotace: 85 % pro vzdělávací a poradenské instituce, 100 % pro NNO

Termín podání žádosti: do 29. 2. 2016

Pokud budete mít zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Tým společnosti Stelma spol. s r.o.

Máte zájem o naše služby?

Napište nám, rádi vám pomůžeme