...

Dotace pro efektivní veřejnou správu

Datum: 12. 2. 2016

Podpora strategického řízení a vzdělávání:

Oprávněný žadatel:  obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené kraji a obci (základní složky IZS)

Podporované aktivity:

1. Podpora strategického řízení, zlepšení řízení kvality a managementu rozvoje organizace -např.  tvorba strategických dokumentů (včetně rozvojových dokumentů), podpora zavádění/rozvoje metod kvality, rozvoj stávajících a zavádění nových nástrojů strategického řízení obcí atd.

2. Podpora zvyšování profesionality lidských zdrojů _ vzdělávání (projektové a strategické řízení, veřejné zakázky, územní plánování, komunikace s veřejností, zvládnutí krizového řízení, zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů (mentoring, teambuildingové prvky, samovzdělávání atd.)

Výše dotace: 95 %

Realizace projektu: 24 měsíců

Financování: ex-ante

Máte-li zájem o zpracování žádosti o dotaci včetně dotačního managementu, neváhejte nás kontaktovat.

Tým společnost Stelma spol. s r.o.

Máte zájem o naše služby?

Napište nám, rádi vám pomůžeme