...

Dotace na podporu opatření na rybnících a malých vodních nádržích

Datum: 12. 2. 2016

Oprávněný žadatel: obce, svazky obcí

Podporovaná aktivita:

a) Rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží

b) Výstavba a obnova nových nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží se stálým přítokem za účelem zvýšení retence a akumulace vody nebo za účelem vytvoření zásob vody

Výše dotace:

Rekonstrukce, oprava a odbahnění rybníka – do výše 80 %, max. 2 mil. Kč, do výše 250 m3/za vytěžený sediment v případě odbahnění

Výstavba – do výše 80 %, max. 4 mil Kč/hektar a současně max. 10 mil. Kč

V případě vašeho zájmu se na nás kdykoliv obraťte.

Společnost Stelma spol. s r.o.

Máte zájem o naše služby?

Napište nám, rádi vám pomůžeme