Dotace na rekonstrukci, výstavbu Hasičské zbrojnice

Získejte 90% dotaci na rekonstrukci, výstavbu Hasičské zbrojnice

Oprávněný žadatel                      obce, zřizující JPO II. a III. kategorie

Výše dotace                                      90%

Způsobilé náklady

a) Výstavba objektů

b) Nástavba a přístavba

c) Stavební úpravy a rekonstrukce stávající stavby ( obvodové stěny a nosné konstrukce, střešní konstrukce a střešní plášť, výměna výplní vnějších otvorů)

d) Stavební úpravy vnitřních prostor

e) Podlahy, stropy, příčky

f) Administrativní, manipulační a skladovací prostory, zázemí (šatny, sanitární zařízení, místnosti pro  denní a noční pohotovost, společenské místnosti)

g) Vybudování zpevněných a manipulačních ploch v areálu stanice základní složky IZS

h) nákup budov

ch) vybudování či nová nezbytná rekonstrukce stávajících inženýrských sítí

i) zpracování projektové dokumentace a studie proveditelnosti

j) zpracování výběrového řízení

Kritéria přijatelnosti                         příloha č. 8 exponovaná území

Neváhejte nás kontaktovat.

Tým společnosti Stelma spol. s r.o.

 

Přihlásit se
Přihlášení do systému
Zavřít

Registrace

Zapomenuté heslo