Stelma dotace

STELMA: VÁŠ PRŮVODCE SVĚTEM GRANTŮ A DOTACÍ

 

Realizujete projekt spolufinancovaný z fondů Evropské unie? Využijte naše rozsáhlé zkušenosti s identifikací a přípravou projektů spolufinancovaných z evropských a dalších fondů. U schválených projektů o spolufinancování jsme dále schopni zajistit jejich monitoring, řízení a následnou evaluaci včetně administrace dotace i v době udržitelnosti. Konkrétně umíme zajistit:

1. Komplexní servis v oblasti poradenství fondů Evropské unie

Máte nápad který chcete realizovat a chybějí Vám finanční prostředky? Potřebujete zajistit nákup nových technologií pro rozvoj výroby? Potřebujete zajistit vzdělávání zaměstnanců? Angažujete se v oblasti komunitního plánování či sociálních služeb?

Zajistíme vám komplexní servis v oblasti monitoringu, zpracování a předložení žádosti o dotace na spolufinancování projektů ze strany strukturálních fondů EU či z jiných zdrojů.

Díky dlouholetým zkušenostem s projektovým řízením jsme dále schopni ve Vaší běžné praxi identifikovat vhodná témata, která mohou být použita při žádostech o dotaci.

2. Kompletní servis v oblasti řízení, administrace a udržitelnosti projektů.

Po schválení žádosti o dotaci zajistíme přípravu smluvního aktu a celkové personální zabezpečení řízení dotace. Zejména nastavíme finanční toky a monitoring projektu, zpracujeme monitorovací zprávy včetně příloh, žádosti o platby a závěrečnou zprávu. Jsme schopni zajistit administraci projektů i v době jejich udržitelnosti.

3. Realizace dotací

 

V dotačních fondech EU i národních grantech je velké množství finančních prostředků. Ale na co konkrétně je můžete využít? 

 

a) výstavba sběrného dvora, pořízení kompostáren

b) zateplování obecních, podnikatelských i bytových nemovitostí

c) výstavba školících středisek

d) výstavba a rekonstrukce dětských hřišť

e) revitalizace nádrží, rybníků

f) rekultivace obecní zeleně

g) nákup výrobní technologie

h) rekonstrukce a výstavba chodníků, cyklostezek

i) výstavba komunitního centra pro seniory

j) rekonstrukce výrobních prostor

k) vzdělávání pro samosprávu i soukromý sektor

 

 

Přihlásit se
Přihlášení do systému
Zavřít

Registrace

Zapomenuté heslo