Šablony pro MŠ a ZŠ

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.jpg

 

V květnu 2016 vyhlásí MŠMT výzvu na tzv. “ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ”. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného financování.

 

Výzva podpoří jednak osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, případně chůvu v mateřské škole.

Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti a doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

Přihlásit se
Přihlášení do systému
Zavřít

Registrace

Zapomenuté heslo