Výzvy MAS IROP

Rekonstrukce, zařízení a vybavení škol, bezbariérové úpravy, konektivita

Výzvy MAS  

Komu je podpora určena

- školy a školská zařízení

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

 Jaké aktivity jsou podporovány

-   stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí

-   rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,

-   nákup budov,

-   pořízení vybavení budov a učeben

-   pořízení kompenzačních pomůcek

-   zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu

Míra dotace

- Výše dotace může dosáhnout až 90% způsobilých výdajů

- Projekty mohou dosáhnout až 1,5 mil Kč.

Naše služby

- Zpracování projektové žádosti včetně studie proveditelnosti, administrace žádosti v systému ISKP 14+

- Administrace schváleného projektu

 

Projekty musí být v souladu s Místním akčním plánem

Přihlásit se
Přihlášení do systému
Zavřít

Registrace

Zapomenuté heslo